Pierwsza Pomoc - kurs pierwszej pomocy, szkolenia ratownicze, zakłady pracy, szkoły, nauka jazdy. Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź, Gdańsk, Katowice
  strona główna
aktualności
PRZESZKOLILIŚMY
szkolenia
prawo
OFERTA WSPÓŁPRACY
księga gości
kontakt
o nas..
rekomendacje
  

 
 


Szkolenia - pierwsza pomoc
 


Zagadnienie ratowania ludzkiego zdrowia lub życia w stanie nagłego zagrożenia nie znalazło, jak dotychczas, należytego zrozumienia ani w strukturach ochrony zdrowia, ani w systemie edukacyjnym naszego kraju. W konsekwencji tego, umieralność i zakres utraty zdrowia są u nas ciągle jeszcze bardzo duże.
 

Prof. dr hab. med.
 Juliusz Jakubaszko
Kierownik Zakładu Medycyny Ratunkowej i Katastrof
Akademii Medycznej we Wrocławiu

  
        W myśl opinii prof. dr hab. med. Juliusza Jakubaszko, podjecie nauki podstaw pierwszej pomocy w systemie edukacyjnym należy powitać z uznaniem. Niewątpliwie wymaga to przygotowania odpowiednich materiałów dydaktycznych z tego zakresu, jak i wykwalifikowanej kadry instruktorskiej.
 
        Nasza firma wybrała pierwsza pomoc jako jedną ze specjalizacji. Opracowaliśmy w tym celu szereg programów kursowych zgodnych z wytycznymi i standardami Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC i PRC), Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA). Nadto firma posiada wyspecjalizowany personel medyczny oraz kadrę instruktorską tj: lekarze, pielęgniarki, AHA, PRC, Ratownicy Medyczni.

Ofertę szkoleniową kierujemy do uczniów Szkół Podstawowych (7-12 lat), uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych (13-18 lat), nauczycieli, pedagogów oraz różnych grup zawodowych  tj. Przewodnicy Górscy, pracownicy różnych zakładów pracy itp., jak i również do rodziców, opiekunów oraz osób indywidualnych. Jednym słowem nasze kursy dostosowane są do różnych grup wiekowych oraz potrzeb zawodowych grupy.

                                                     

                                                       Zespół Szkoleniowy 
 Copyright © infoFIRMA.pl 2005 Wszelkie prawa zastrzeżone