WSPÓŁPRACA: Pozyskiwanie KLIENTÓW, Szkolenia FINANSOWE, Program PARTNERSKI     zadzwoń 604 246 246

Centra Kształcenia
na Odległość Na Wsiach

                

Infolinia:
0 800 800 005

 

Szukaj
 

Załóż i prowadź Centrum Kształcenia
w swojej gminie

                                      
Nabór na listę rezerwową!

Informujemy, że 15.07.2007r. minął termin przesyłania deklaracji uczestnictwa w Projekcie „Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach”.
Dziękujemy wszystkim Gminom, które zadeklarowały chęć utworzenia Centrum na swoim terenie. Jednocześnie informujemy, że obecnie trwają prace związane z oceną ankiet, na podstawie których zostaną wybrane Gminy.

Uwaga!!! Istnieje możliwość nadsyłania deklaracji uczestnictwa na listę rezerwową. W przypadku wolnych miejsc na liście Gmin zakwalifikowanych do projektu, zaprosimy do współpracy Gminy z listy rezerwowej. Aby znaleźć się na liście rezerwowej należy wysłać listownie deklarację oraz ankietę, podpisane przez Wójta Gminy, na adres:

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
ul. Długa 13
65-401 Zielona Góra
Koniecznie z dopiskiem lista rezerwowa!

 


W 2007 roku powstanie 379 centrów w całej Polsce!!!
Centra dostaną BEZPŁATNIE
:

 1. Sprzęt komputerowy z programami i meblami:
  • 10 komputerów z dostępem do Internetu ( w tym 9 stanowisk stacjonarnych + 1 notebook z możliwością wypożyczenia osobom niepełnosprawnym);
  • drukarkę;
  • telefax;
  • meble biurowe
 2. Bezpłatny dostęp do szkoleń e - learningowych
 3. Bezpłatny dostęp do Internetu
 4. Ponadto Centrum będzie mogło zatrudnić, na koszt realizatora projektu, osobę do opieki nad centrum

 

Teminy i warunki:

 1. centrum może powstać na terenie gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej
 2. za centrum odpowiada urząd gminy
 3. organizować może dowolna organizacja lub instytucja
 4. zgłoszenia są przyjmowane do 15.07.2007
  >>pobierz i wyślij zgłoszenie (ale jak kto nie zdąży można zadzwonić do organizatora - może będą wolne miejsca)
 5. centrum na prowadzić działalność w terminie  od 1.II.2008 r. do 30.VI.2008 r. przez minimum 20 godzin tygodniowo
 6. później centrum przejmuje gmina i powinno ono funkcjonować przynajmniej przez 2 lata

 

Projekt „Centra kształcenia na odległość na wsiach” jest dofinansowywany z funduszy Unii Europejskiej (ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji-promocja kształcenia przez całe życie, Schemat a) Zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem).

Główna strona projektu >> www.edukacjaonline.pl

 

|

Co zrobić - informacja dla władz gminy wiejskiej:

 1.  >>>>>>>>pobierz i wyślij zgłoszenie do
  Główne Biuro Projektu
  Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
  Ul. Długa 13
  65-401 Zielona Góra
 2. Skan deklaracji uczestnictwa można również przesłać drogą elektroniczną na adres: .

 3. dla pewności zadzwoń za kilka dni do organizatora
  tel. + 48 (0) 68 453-01-33  i upewnij się czy dotarło zgłoszenie


     copyright infoFIRMA. pl 2000- 2007

Strona WWW używa cookies. Jeśli się na to nie zgadzasz, możesz opuścić stronę lub zmienić ustawiania swojej przeglądarki internetowej.