zobacz: pracownik :: inspektor :: ochrona ppoz

                                            

Inspektor ochrony przeciwpożarowej
zatrudnij w swojej firmie

Szukaj
 
Licznik odsłon strony

Inspektor ochrony przeciwpożarowej - ppoż

 

Każda firma zatrudniająca pracowników musi im zapewnić bezpieczeństwo BHP i pożarowe.

Firma powinna przeszkolić jednoego ze swoich pracowników lub zatrudnić do tego specjalistę z wymaganymi uprawnieniami.

Zobacz artykuł w Gazecie Prawnej - czytaj

Inspektor ochrony przeciwpożarowej powinien:


ZNAĆ:

 1. organizację ochrony przeciwpożarowej,
 2. obowiązki osób fizycznych, prawnych, organizacji lub instytucji w zakresie zapobiegania pożarom, klęskom żywiołowym i innym miejscowym zagrożeniom,
 3. podstawowe zasady zabezpieczania p.poż. urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów,
 4. zasady ewakuacji ludzi i mienia,
 5. przyczyny powstawania, rozprzestrzeniania się oraz ogólne zasady gaszenia pożarów,
 6. środki gaśnicze: rodzaje, właściwości i możliwości zastosowania,
 7. materiały i konstrukcje budowlane: ich zachowanie się podczas pożaru,
 8. urządzenia p.poż i gaśnice: zastosowanie w obiektach budowlanych, zasady konserwacji i przeglądów,
 9. zasady przeprowadzania kontroli spełniania wymagań ochrony p.poż.

UMIEĆ:

 1. organizować i prowadzić szkolenia p.poż. dla pracowników,
 2. prowadzić dokumentację przeciwpożarową,
 3. dobierać i rozmieszczać znaki bezpieczeństwa oraz gaśnice,
 4. oceniać zagrożenie pożarowe na podstawie zachowania się materiałów w środowisku pożarowym,
 5. przygotować i prowadzić ewakuację,
 6. przygotować budynek, obiekt budowlany i teren do klęski żywiołowej i innego miejscowego zagrożenia.

 


     copyright infoFIRMA. pl 2000- 2007

Strona WWW używa cookies. Jeśli się na to nie zgadzasz, możesz opuścić stronę lub zmienić ustawiania swojej przeglądarki internetowej.