Licznik odsłon strony

Multiportfel inwestycyjny AEGON
(dostępny w wersji jednorazowej wpłaty i składkowy)


Rachunek inwestycyjny oparty na formule multiportfela, poza wyjątkowymi i niespotykanymi możliwościami inwestowania w polskie aktywa (polskie rynki finansowe), daje bardziej zaawansowanym inwestorom szanse zarabiania na wzrostach giełd całego świata. Tan walor inwestycyjny może być potęgowany poprzez zmianę kursów głównych walut światowych w stosunku do walut rynków finnasowych, na których inwestują dane fundusze.

Już od kilku lat osoby, które chcą efektywnie inwestować, a zarazem dążą do minimalizacji kosztów, zamiast bezpośredniego lokowania w towarzystwach funduszy inwestycyjnych np. poprzez swój bank, wybierają portfele inwestycyjne konstruowane w oparciu wiele różnych TFI np. dostępność w jednym portfelu: Legg Mason, Arka, Pioneer, Noble, ING, Union Investments, CU i inne. Rozwiązanie takie daje szereg możliwości inwestycyjnych, które nigdy nie będą osiągalne poprzez ulokowanie kapitału za pośrednictwem banku (więcej...) To co dodatkowo odróżnia tego typu inwestycję dostępną za pośrednictwem AEGON od innych np. SKANDIA, AXA, to przede wszystkim możliwość zarabiania podczas gdy na giełdzie w Polsce występują spadki (czytaj AEGON BESSA...).

Opisane możliwości dotyczą aktywów wycenianych w PLN (np. polskie akcje i obligacje). Jednak multiportfel AEGON to dodatkowo możliwość lokowania kapitału w funduszach denominowanych w USD, EURO i CHF. Ma to szczególne znaczenie gdy na światowych rynkach walutowych zachodzą tak znaczące zmiany kursów walut w stosunku na PLN (dla agresywnego inwestora wyjście z inwestycji w PLN w polskich funduszach inwestycyjnych w wrześniu 2008 roku i przejście do funduszu akcyjnego rozliczanego w USD  dawało dodatkowe zyski z tytułu umocnienia tej waluty do PLN; powrót do PLN odbywa się po kursie z dnia dokonania transakcji powrotnej  - wymiana walutowa odbywa się w ramach rachunku) .  Globalne instytucje finansowe, które udostępniają klientowi swoje fundusze w ramach poszczególnych walut, nigdy nie byłyby dostępne dla inwestycji składkowych lub o niskim kapitale, a jeżeli już to koszty obsługi inwestowanego kapitału byłyby niewspółmiernie wysokie. Poszczególne waluty, w których można tutaj dodatkowo inwestować dają różne możliwości i oczywiście te możliwości są uzależnione od aktualnej sytuacji makroekonomicznej waluty lub rynku, na którym dany fundusz inwestuje. Zapewne wielu z Państwa obserwując i porównując wyniki np. funduszu akcji w USD z funduszem akcji w EURO lub CHF powie, że ten który ma słabsze wyniki w określonym czasie jest gorszy i tworzenie multiportfela w oparciu o takie fundusze to nie jest wartość dodana do portfela inwestycyjnego. Jednak wartość dodana istnieje i jej walory są uzależnione od indywidualnych profili inwesytycyjnych poszczególnych klientów oraz zmieniających się czynników makroekonomicznych (niezależne od nas samych). Przykładem może być wynik funduszu akcji denominowanych w USD latynoamerykańskich lub azjatyckich gdzie ostateczny wysoki zysk np. w roku 2007 wynika w dużej części z osłabienia waluty USD do walut, w których są wyceniane aktywa tychże funduszy. Przedstawiona zależność działała by niekorzystnie na inwestycję gdyby ten sam fundusz denominowany był w PLN (na polskim rynku funduszy inwestycyjnych jest duża liczba funduszy, które inwestując poza granicami Polski przynoszą straty gdy np. PLN umacnia się do USD).

Specyficzną możliwość daje inwestowanie w CHF. W tej walucie najchętniej są brane w Polsce kredyty hipoteczne i aby rekompensować sobie niekorzystne zmiany wartości pozostałego do spłacenia kredytu można lokować swój kapitał w aktywa denominowane w tej walucie (więcej...).

Przedstawione możliwości inwestycyjne, niespotykane dotąd na polskim rynku są dostępne dla Państwa bez wychodzenie z domu, począwszy od zawarcia umowy a skończywszy na wykonywaniu zleceń inwestycyjnych poprzez udostępniony rachunek inwestycyjny w Internecie.

Multiportfel AEGON dostępny jest również w wersji składkowej PIN firma (więcej...) i w wersji PIN Firma z jednorazową wpłatą minimum 500 tys zł .

[T.S.]

     copyright infoFIRMA. pl 2000- 2007

Strona WWW używa cookies. Jeśli się na to nie zgadzasz, możesz opuścić stronę lub zmienić ustawiania swojej przeglądarki internetowej.